Miesięczny Export Badań POZ

Przypominam że do 20 dnia miesiąca trzeba wysyłać badania POZ za poprzedni miesiąc zgodnie z poniższym rysunkiem (gdyby zostały dopisane jakieś badania eksport można wysłać ponownie)

export badań