Rozliczenia z NFZ

Proponujemy kompleksową obsługę placówki pod względem przejęcia procesu rozliczeń z NFZ: W ramach tej usługi zostają przejęte przez naszą firmę następujące czynności:

komunikacja I fazy,

weryfikacja błędów na Portalu Świadczeniodawcy,

naliczanie świadczeń,

generowanie sprawozdań,

generowanie korekt,

generowanie rachunku elektronicznego,

statystyka,

kolejki oczekujących

pomoc w zakresie optymalizacji wykonania kontraktu bądź rozszerzenia oferty medycznej.

 

W ramach usługi przejmujemy na siebie kontakt z NFZ w zakresie problemów rozliczeniowych oraz obsługę programu mMedica (aktualizacja, konfiguracja, optymalizacja)

W sprawie omówienia szczegółów prosimy o kontakt z Tomaszem Wimmer tel 693418000 email:biuro@tomexsystem.pl